Vi genomför alla transaktioner utifrån djupgående analyser

Våra transaktioner bygger på insikter

I alla led av transaktioner applicerar vi våra djupgående insikter och analyser för att på bästa sätt uppnå den optimalaste lösningen i varje kunds specifika behov.

Publicerade Artiklar från

Zaree Access

 

01

Insights

Att förstå nästa bear-marknad

02

Insights

Det Penningpolitiska Experimentet

Transaktioner

 

Fastighetsbolag

Vi har under en längre tid haft fokus på fastighetsbolag i behov av rådgivning vid strategiska förvärv, expansion, finansiering samt ägarförändring. Bland annat har vi hjälpt mindre fastighetsbolag med förvärv och expansion av deras affärsverksamheter.

Tech-bolag

Vi har god förståelse för konjunkturer, trender och affärscykler vilket är till fördel vid rådgivning till växande tech-bolag med banbrytande lösningar. Vårt fokus har framförallt varit att rådge vid finansiering, effektivisering, marknad, expansion och affärsutveckling samt dokumentation.

Industribolag

Vår djupa insikt i världsekonomin och dess trender lägger grunden till den rådgivning vi erbjuder till verkstads- och industribolag. Inom detta segment har fokus varit på rådgivning inom finansiering, effektivisering, riskhantering samt marknadsutveckling.

2019 Copyright © Zaree. All right reserved