Vi genomför alla transaktioner utifrån djupgående analyser

Våra transaktioner bygger på insikter

I alla led av transaktioner applicerar vi våra djupgående insikter och analyser för att på bästa sätt uppnå den optimalaste lösningen i varje kunds specifika behov.

Publicerade Artiklar från

Zaree Access

 

01

Insights

Att förstå nästa bear-marknad

02

Insights

Det Penningpolitiska Experimentet

Transaktioner

 

Fastighetsbolag

Vi har under en längre tid haft fokus på fastighetsbolag i behov av rådgivning vid strategiska förvärv, expansion, finansiering samt ägarförändring.

Tech-bolag

Vi har god förståelse för konjunkturer, trender och cykler vilket är till fördel vid rådgivning till växande tech-bolag med banbrytande lösningar.

Industribolag

Vår djupa insikt i världsekonomin och dess trender lägger grunden till den rådgivning vi erbjuder till verkstads- och industribolag.

2019 Copyright © Zaree. All right reserved