Maintains Industrial Presence and Progress

Corporate Finance

Vi är ett analysdrivet Corporate Finance bolag som erbjuder oberoende rådgivning till ledning, styrelser och ägare i mindre samt medelstora företag. Vårt mål är att genomföra kvalitativa transaktioner vilket medför att vi är selektiva i  de val av uppdrag som vi åtar oss att genomföra.

Mer om oss

Filosofi

Vår filosofi bygger på att alltid bibehålla industriell närvaro samt tillväxt. Vi anpassar oss efter nuvarande och kommande ekonomiska förändringar. Detta möjliggörs genom djupgående interna makroekonomiska samt marknadsekonomiska analyser.

Fokus

Vi fokuserar i huvudsak på att rådge och hjälpa mogna stabila företag samt även nystartade innovativa företag. Vårt fokus är framförallt på finansierings-lösningar, förvärv, effektivisering samt analys av de marknader som företagen verkar i.

 

Verksamhet

Vi skapar effektiva lösningar för företag samtidigt som vi hjälper investerare att finna företag som de vill investera i. Vi verkar som en trygg brygga mellan företag som söker finansiering och investerare som söker investering samt mellan köpare och säljare av företag.

Vision

Vår vision är att utvecklas till en innovativ, smart samt effektiv kundanpassad Investment Bank som tillhandahåller skräddarsydda lösningar för företag samt förmögna privatpersoner där vår makro och marknadsexpertis nyttjas effektivt för våra kunder.

Moses Zaree

Grundare och CEO

Efter ekonomistudier på LSBF samt statsvetenskapliga studier i London har Moses varit verksam inom bank och finans i över 15 år.

Som analytiker och trader på de globala finansiella marknaderna samt ett aktivt entreprenörskap med fokus på de finansiella marknaderna har Moses skapat sig en bred kompetens samt god insikt om marknad, omvärldspolitik samt penning- och finanspolitik.

Stockholm SE

moses.zaree@zareepartners.se

  • Twitter
  • LinkedIn

Patrik Lindström

Market and Equity Analyst

Efter ekonomistudier med inriktning redovisning på HiG har Patrik varit verksam inom bank och finans.

Som analytiker fokuserar Patrik på aktie- och marknadsanlays med en god förståelse för redovisning och bolagsvärdering i små och medelstora bolag. Patrik har en god historisk insikt i aktiemarknaden och bolagens affärscykler. Patrik har ett primärt fokus på teknisk samt fundamental analys.

Stockholm SE

patrik.lindstrom@zareepartners.se

  • Twitter
  • LinkedIn

Arash Senobari

Associate Analyst

Efter ekonomistudier med inriktning redovisning på HiG samt MSc i Finance i UK (Glasgow) har Arash varit verksam inom bank och finans.

Arbetat i huvudsak som investerings-analytiker med fokus på bolagsvärdering i små till meddelstora bolag. Därmed har Arash en god förmåga att förstå sig på interna och externa frågor som påverkar bolagens tillväxt. Primärt fokus på bolag inom Tech sektorn i Sverige, Finland, Norge samt Danmark.

Stockholm SE

arash.senobari@zareepartners.se

  • Twitter
  • LinkedIn

Pegah Zaree

Associate Analyst

Under ekonomistudier med inriktning finans och redovisning på UWL i UK (London) har Pegah varit verksam i Zaree & Partners olika verksamhetsdelar.

Arbetat med data-informationsanalys för Zaree´s analyser samt behovsanalys för Zaree´s kunder. Pegah behärskar flera språk, god kommunikation med Zaree´s kunder, tillför kvalitet och dynamik i organisationen. Primärt fokus på bolag inom Tech sektorn i UK, Tyskland samt Frankrike.

London UK

pegah.zaree@zareepartners.com

  • Twitter
  • LinkedIn

Brooska Hesamy

Associate Analyst

Under ekonomistudier med inriktning finans och redovisning på UWL i UK (London) har Brooska varit verksam i Zaree & Partners olika verksamhets-delar.

Arbetat med data-informationsinsamling för Zaree´s analyser samt behovsanalys för Zaree´s kunder. Primärt fokus på bolag inom Tech sektorn i UK, Tyskland samt Frankrike.

London UK

brooska.hesamy@zareepartners.com

  • Twitter
  • LinkedIn
 

Maintains Industrial Presence and Progress

Arbeta med oss

Är du en nyfiken och driven person som prioriterar företaget och kundernas bästa. Har du hög arbetsmoral, integritet och professionalitet och undrar om du har en plats inom Zaree & Partners.

Då är du varmt välkommen att kontakta oss direkt på career@zareepartners.se

 

2019 Copyright © Zaree. All right reserved