Amerikanska vd:ars framtidsutsikter på lägsta nivån sedan första kvartalet 2009 @ZareeMarket

Updated: Oct 21, 2019


Under 50-nivån är fler vd:ar mer pessimistiska än optimistiska om framtidsutsikterna för deras företag och ekonomin. Oroligheterna kring handelstullar och handelskrig tillsammans med förväntningar om en avtagande global tillväxt skapar ökad osäkerhet.


Grafen är framtagen och sammanställd av Zaree Markets. Källa: Refinitiv Eikon/Datastream2019 Copyright © Zaree. All right reserved