Negativ räntespread och S&P 500 @ZareeMarketsDen 22 mars blev räntespreaden mellan 10-årig amerikansk statsobligation och 3-månaders statsskuldväxel negativ vilket historiskt har varit en bra recessionsindikator. När väl Fed börjar sänka styrräntan kommer räntan på 3-månaders statsskuldväxel följa efter och som en konsekvens av detta blir spreaden återigen positiv. Orange zoner i chart markerar den tidsperiod då räntespreaden blivit negativ. För mer information, se vår insight "Bear-marknaden på ingång".


Grafen är framtagen och sammanställd av Zaree Markets. Källa: Refinitiv Eikon/Datastream2019 Copyright © Zaree. All right reserved