Utvecklingen av de största centralbankernas balansräkningar sedan 2007 @ZareeMarkets

Updated: Oct 21, 2019Centralbankernas balansräkningar har vuxit väsentligt efter de kvantitativa lättnadsprogram (QE) som påbörjades för att stimuelera ekonomierna under och efter finanskrisen 2008.


Grafen är framtagen och sammanställd av Zaree Markets. Källa: Refinitiv Eikon/Datastream2019 Copyright © Zaree. All right reserved