Vi fokuserar på våra kunders behov och efterfrågan

Tjänster för företag och investerare

Som en mindre aktör ligger det i vårt intresse att alltid bemöta våra kunders behov och efterfrågan på ett snabbt och flexibelt sätt. Vi fokuserar på behovet och skapar, på ett strukturellt sätt, de förutsättningar som behövs för att genomföra de uppdrag och transaktioner som vi åtar oss.

Försäljning av företag

Vi hjälper ägare vid försäljning av företag. Vi arbetar som projektledare där vi hanterar hela transaktionsprocessen från start till avslut.

Sälja andelar i företag

Genom att analysera företags tillväxtbehov kan vi matcha aktiva investerare med företag som söker en partner för att vidareutveckla eller expandera  företaget. 

Strategiska förvärv

Ett sätt att skapa tillväxt är genom strategiska förvärv. Som projektledare sköter vi hela processen från att finna rätt prospekt till förhandling och förvärv.

Kapitalresning för tillväxt

Vi hjälper företag under tillväxt med skräddarsydda finansierings-lösningar. Som projektledare ansvarar vi för hela processen. Finansieringen kan vara i form av nyemissioner, skuldebrev eller andra typer av finansiering.

Effektivisering

Som projektledare och rådgivare är det viktigt i vårt arbete att hjälpa företag att förstå dess potential och att optimera samt effektivisera för att uppnå bäst resultat.

Equity Research

Vi skapar kvalitativa aktieanalyser på noterade små och medelstora bolag. Vi producerar fulltäckande analyser där fundamental och teknisk analys presenteras i kombination med en fördjupad marknadsanalys.

 

Vill du få en värdering av ditt företag eller veta mer om våra tjänster?

Kontakta oss för att få en analys av ditt företag eller för att veta mer om våra tjänster. Välj nedan syftet med kontakten.
arrow&v
 

2019 Copyright © Zaree. All right reserved